Taste of Africa

A Safari full of Flavour

hem | english | swedish |      

English Swedish

Läs om varumärket - Taste of Africa

Sedan vi påbörjade det här projektet har närmare 1000 träd planterats. Vi tackar alla er som köper våra kryddor och hjälper oss att fortsätta plantera träd.

Vi förkortar kedjan. Varumärket Taste of Africa för dig ännu närmare Afrika och de människor som tillverkar just din produkt. För några omsorgsfullt utvalda produkter inom vårt eget varumärke, har vi personligen utformat produkt och förpackning i samråd med våra producenter i Sydafrika.
Taste of Africa är ett registrerat varumärke.

De fyra små bilderna som hör till varumärket Taste of Africa, är handmålade av en 10-årig kenyansk pojke. Han stod vid en parkeringsplats och sålde sina kort när vi passerade Kisumu vid Viktoriasjön i december 2002.


Vi vill ge honom något som kan förändra hans värld och som kan ge nya möjligheter, också till andra barn i Östafrika som inte har råd att gå i skolan. Därför ger Taste of Africa 4% av försäljningspriset av våra kryddor till ett trädplanteringsprojekt runt Viktoriasjön (www.viskogen.se).  Vi-skogen uppmuntrar människorna att odla sina grödor tillsammans med träden. Så stoppas jorderosionen. Samtidigt får de inkomster, ved, virke, frukt, medicin, foder och skugga.

Vi önskar att vår konstnär får möjlighet att växa i takt med träden som planteras.

Produkter inom varumärket Taste of Africa

Soltorkad frukt

Afrikanska kryddor

Ekologiskt bushtea