Taste of Africa

A Safari full of Flavour

home | english | swedish |  

English Swedish

Afrikanska kulturböcker

 

Wisdom from Africa, Dianne Stewart
klicka här för att beställa

I Afrika har talesätt stor betydelse - lika mycket nu i dag som i gårdagens mer traditionella samhälle. Som med så mycket annat i afrikansk kultur förmedlas talesätten i en muntlig tradition och att hitta en bok som denna, som dessutom täcker många länder på den Afrikanska kontinenten är mycket ovanligt. Texten ges på ursprungsspråket och på engelska och dessutom ges en förklaring till betydelsen på engelska. I boken delas talesätten in i grupper mänsklig natur, familjeliv, god lycka, tid, djur och natur. Boken har hårda pärmar och 160 sidor.


Bushman Art of Southern Africa, HC Woodhouse
klicka här för att beställa

Genom levande färgfoton och detaljerade beskrivningar av klippmålningarna, fångas vi och får en introduktion till 40 speciella platser med målningar gjorda av Bushmanfolken i Sydafrika och i Namibia. Detta är en bra ’första bok’ för någon som vill läsa sig mer om denna fascinerande Bushman-kultur. Boken har 48 sidor, och 181 färgfoton. Texten är på engelska.